Blogg og bibliotek

En blogg som også publiseres i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt. Bidragsytere til bloggen er:Anders Ericson, Torunn Helene Fredriksen, Thomas Gramstad og Thomas Brevik

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Listet på Blogshares Listed on BlogShares

30.8.02
 
Per Inge Østmoen, styremedlem i Elektronisk Forpost Norge (EFN) skriver i en kommentar i Computerworld Norge om den USA-amerikanske "innholds-bransjens" massive kamp som, om den vinner fram, vil ramme mye mer enn illegal kopiering. Han skriver : "[De har] i stor grad klart å i offentlighetens øyne sette likhetstegn mellom privatkopiering og piratkopiering".... "Intellectual property" [er] blitt til et antikunnskapsbegrep, fordi WIPO og liknende organisasjoner har fått gjennomslag for tanken om at informasjon må sperres og forsynes med omfattende legale og tekniske restriksjoner for at produsentene av åndsverk skal overleve".
Dette handler altså ikke bare om kopiering. Vi husker hvor tøff kampen var om fri formidling av åpent innhold på WWW, der NBF bl.a. engasjerte seg sterkt gjennom EBLIDA. I sin ytterste konsekvens kan også utlånsretten til biblioteka stå på spill. I første omgang ved at e-bøker krypteres sånn at de ikke kan brukes på "fremmede" maskiner/lesere.
Vi har sjølsagt vanskelig for å tru noe sånt er mulig, samme hvor mye vi klyper oss i armene. Men den elektroniske medievirkeligheten er en helt annen enn den trykte og analoge. Blant annet ved at profittmulighetene i et globalt elektronisk marked, og særlig i det engelskspråklige, er så enorme. Det er MYE på spill. Samtidig er det ikke like greit som før å si at én ting er USA, en annen Europa og Norge. Den omfattende EU-tilpassinga av lover og regler er egentlig en USA-tilpassing, både trass i og på grunn av det uttalte formålet EU har om å møte medie- og åndsverk-konkurransen fra USA.
Østmoen etterlyser en bevisstgjøring: "Denne bevisstgjøringen og mobiliseringen må ha to siktepunkter, å bryte informasjons- og distribusjonsindustriens makt over digitale åndsverk, og like viktig: sørge for å utvikle en økonomi hvor skaperne av informasjon får sikret sin inntjening uten at de enkelte åndsverkene behøver å kontrolleres".
Langvarig armklyping er usunt.
Når armene faller av er det for seint. Men nå har altså NBF sagt de i løpet av høsten (?) vil ha en konferanse om dette. Bra! Slutt opp om den.

26.8.02
 
Dagen startet med en ny oppdagelse. Det er en sann glede å følge små spor som leder til nye oppdagelser. Det er en av de mest attraktivt sidene av nettet. NewPages weblog gir mye informasjon om alternative nye bøker og aktuelle tema. Fant også Lycos 50 som analyserer hva som er de mest populære søkene på Lycos hver uke. En analyse som faktisk er morsom og innsiktsfull. Denne typen oversikter er jo også nyttig for bibliotekarer, ettersom det gir et hint om hva som er aktuelle tema blant barn og ungdom. Noe lignende prøver vi jo å gjøre i bibliotekene med våre oversikter over mest lånte bøker, mest reserverte og siste 10 utlånt /innlevert. Både NewPages og Lycos 50 fant jeg på Free Pint, et nyhetsbrev som inneholder gode tips om nettsteder, mye bibliotekrelevant.

13.8.02
 
Computerworld Norge i går skriver i artikkelen Velfylte, virtuelle bokhyller om e-boka - og denne gangen e-romanen - som står foran sitt foreløpig siste gjennombrudd.... Sammenlikna med tidligere "gjennombrudd" fins det nyheter å spore, bl.a. : "Fra nå av vil praktisk talt alle amerikanske forlag støtte alle de tre konkurrerende bokformatene".
Og for oss som er aldri så lite opptatt av anledninga til utlån:
"Utgiveren av en ebok i Adobe-format kan bestemme om brukeren skal få lov å kopiere fra boken, skrive den ut på papir, eller låne den ut til venner og kjente. Utlånsfunksjonen kan faktisk skrus helt av, slik at det blir umulig å gi boken videre til andre. Adobes bokleser opererer heller ikke med løse bok-filer på maskinen. Leseprogrammet laster selv ned bøker fra nettet og lagrer dem i lukkede bibliotekfiler.
Folk som leser papirbøker er vant til å betale for varen, og de vil med stor sannsynligvis være villig til å betale for ebøker også.
Men en papirbok kan tross alt leses av "uendelig" mange mennesker, men bare en av gangen. Dersom utgiverne legger for mange hindringer i veien for å dele ebøkene med venner, vil de hemme utbredelsen av ebøker drastisk. Men akkurat denne uken er det en masse gratis bøker på nettet."


8.8.02
 
Trådløse nettverk i bibliotek?
En av dagens varmeste tema (bortsett fra bade- og lufttemperaturene) er trådløse nettverk. Personlig er jeg veldig for de mulighetene som disse nettverkene gir. Tenk å kunne rusle rundt mellom hyllene med en bærbar enhet (lommePC eller tavlePC) og kunne søke, svare på referansespørsmål på chat, svare på e-post og lignende. Så kan brukerene koble seg til nettverket med sine bærbare enheter og søke i bokbaser og andre databaser biblioteket byr på. Man kan drive opplæring i søking og bruk av internett hvor som helst i biblioteket, bare sette opp noen bærbare enheter og en videokanon og lerret og vips! så har man et klasserom med full PC funksjonalitet. Selvfølgelig må det mye til for at dette kommer på plass. Siste nummer av Library Journal(15. juli 2002) har et vedlegg som nettopp tar opp dette spørsmålet. Det viktigste å være oppmerksom på er at denne teknologien fortsatt er ny, sårbar og selvfølgelig åpen for misbruk. Dette har vært tilfelle med de fleste nye kommunikasjonsteknologiene, men jeg håper at også i dette tilfelle vil den fornuftige og nyttige bruken veie opp for enkelte tilfeller av misbruk. Wireless Librarian er et godt sted å starte for å få litt informasjon om denne teknologien.