Blogg og bibliotek

En blogg som også publiseres i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt. Bidragsytere til bloggen er:Anders Ericson, Torunn Helene Fredriksen, Thomas Gramstad og Thomas Brevik

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Listet på Blogshares Listed on BlogShares

29.9.02
 
I boken Civic Librarianship: renewing the social mission of the public library skriver Ronald B. McCabe om folkebibliotekets framtid. Han tegner et dystert bilde av et folkebibliotek i vanskeligheter. Det skyldes, slik han ser det, først og fremst at bibliotekarene ikke er standhaftige nok til å holde på det som historisk sett har vært selve ryggraden i virksomheten: folkeopplysning og demokratisering. Når vi mister av synet hvorfor biblioteket er viktig, kan vi ikke forlange av andre skal huske det. Det bekymrer ham at bibliotekarer er så alt for villige til å følge nye trender. Det betyr gjerne at vi glemmer hva vi egentlig skal jobbe for, hevder han. Hvis vi gir fra oss det, til fordel for markedsstyring og nisjetenkning, vil vi fjerne selve grunnlaget for folkebiblioteket, i følge McCabe. Vi befinner oss i en situasjon som minner veldig om tiden da folkebiblioteket oppstod: Teknologien skaper skiller mellom de som har og de som ikke har, og mellom de som kan og de som ikke kan. McCabe konsentrerer seg om amerikanske forhold og deler av hans historiske gjennomgang føles ganske fremmed. Boken bærer dessuten preg av å være et debattinnlegg. Den inneholder likevel mange klargjørende og viktige tanker om hva som må til for at samfunnet igjen skal oppfatte folkebibliotekets avgjørende betydning.

12.9.02
 
For øyeblikket har jeg stor glede av boken The library in the twenty-first century av Peter Brophy. I en grundig og lettlest bok gir han en god oversikt over status og en kort historisk oversikt over de tradisjonelle bibliotektypene, folke-, akademisk- og spesialbibliotek. Han går inn på forskjellige særtrekk og peker på utfordringene som disse bibliotektypene står overfor. Siste del av boka består av en utfordring, eller et forsøk på å peke på tema og utviklingstrekk i samfunnet generellt som vil påvirke bibliotekene og deres utvikling. Brophy er flink til å trekke på andres arbeid og sette det inn i en større sammenheng. Referanselisten i boken er spennende i seg selv og inneholder referanser til mange dokument jeg nok kommer til å prøve å få tak i senere.

6.9.02
 
I artikkelen The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World skriver Clifford Lynch blant annet om forskjellen på digitale bøker og e-bøker. Han tegner et bilde av hvordan han oppfatter bokas framtid, der opphavsrett selvfølgelig spiller en stor rolle. Han har dessuten viet et eget kapittel til bibliotekets stilling i denne utviklingen. Lynch gir en grei oversikt over det meste rundt problematikken. Artikkelen er riktignok fra 2001 og den har en klar amerikansk slagside, spesielt når det gjelder jus, men den inneholder likevel mye som kan være av interesse. De konkrete eksemplene på løsninger, både vellykkede og mislykkede, gjør den veldig spennende. Digital skjønnlitteratur kan f.eks. være mye mer enn romaner som er skannet inn. Spilldesigneren Chris Crawfords står bak litteraturverktøyet Erasmatron som er beregnet på en helt ny type forfattere.