Blogg og bibliotek

En blogg som også publiseres i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt. Bidragsytere til bloggen er:Anders Ericson, Torunn Helene Fredriksen, Thomas Gramstad og Thomas Brevik

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Listet på Blogshares Listed on BlogShares

24.10.02
 
Når livet blir for absurd, eller for lite absurd, alt etter smak, så er en tur til The IGNobel Prize verdt bryet. Her får man anledning til å både bli opplyst og underholdt. IGNobelprisen blir delt ut av tidsskriftet Annals of Improbable Results, altså Annaler over usannsynlige resultat, som får fram i lyset mye underholdende vitenskap. Når vi først er inne på humor og vitenskap, så har mange forskere også vært sterke kandidater til Darwin awards hvor de som effektivt har fjernet sine gener fra framtidig reproduksjon til beste for arten blir hedret. God underholdning og noen store tankevekkere alle tre steder.

18.10.02
 
Ei ny bok å ta stilling til folkens: Så samles vi på nettet med undertittelen Om fagbevegelsen og Internett. Forfatter er eks-kollega Espen Løken, en av de mange som ble utklekka ved Statens bibliotekskole i Dælenenggata på 70-tallet, men som ikke lenger er bibliotekarer... Han har derimot vært fagforeningsmann i oljebransjen - mangeårig leder for NOPEF i Saga Petroleum. I dag er han forsker i FAFO. Så er da denne boka blitt en syntese av bibliotekarisk kompetanse og grundighet og faglig- og samfunnspolitisk standpunkt. Utfra tittelen kan dette virke rimelig smalt. Og her er det nødvendigvis en god del stoff som primært er beregna på å oppildne nybegynnere blant fagorganiserte og tillitsvalgte til å ta i bruk Verdensveven, e-post, diskusjonsfora osv. En del moderne fagforeningshistorie blir mest for spesielt interesserte. Men det er også mye mer stoff i denne boka som gjør den generelt interessant For Folk Flest. Og for vev-entusiaster. Også bibliotekarer. Som ikke er tillitsvalgte. Som ikke engang er fagorganiserte (men som bør bli det). I kapittel som "Hva kan fagbevegelsen bruke nettet til?" og "Vi trenger en strategi" kunne vi bytte ut ord som fagbevegelsen og de tillitsvalgte med hvilke som helst ord for grupper eller personer som har noe å slåss for på denne kloden, og boka ville bli "akkurat noe for dem". Og det vil jeg ikke kalle akkurat smalt… De to åpningskapitla "Verden forandres" (særlig fra side 23 ff) og "Internett - hva er det?" og underkapitler som "Hvem eier og styrer Internett?" er hendige tekster om - ja, akkurat det. Og der forfatteren tar stilling. Det samme med "Monopolisering, kommersialisering og sensur". Det Espen Løken skriver om den nye teknologiens muligheter for radikal nyorganisering og demokratisering av den ganske så "satte" fagbevegelsen bør også være interessant for bibliotekarer. Bibliotekstrukturen er jo heller ikke av de spenstigste man kan tenke seg… Når jeg leser denne boka blir det tydelig for meg at de fleste andre som skriver om Internett er folk som på alle måter behersker både sjargongen, teknikken og livssituasjonen. De er allerede godt plassert på den teknokratiske eller akademiske solsida eller de er på full fart opp dit. Og de skriver for likesinna, for alle de andre som lever av Internett. Espen Løken skriver derimot for folk som hovedsakelig skal bruke Internett som et verktøy, men som må beherske verktøyet godt, minst like godt som den stadig mer globaliserte standen av arbeidskjøpere. Espen Løken er rik på kunnskap og erfaring. Han knytter et vell av konkrete eksempler og historier til de mange temaene i boka. Dette spriter opp og kompenserer for et ganske spartansk utstyr og utseende. Les for eksempel på side 129 om bakgrunnen til nettstedet http://www.rogerlyons.com og kampanjen, denne gangen til forsvar for et suspendert medlem av et stort britisk fagforbund.
Akkurat idet jeg skriver dette (18. oktober kl. 23.30) får jeg en gruppemail fra noe som kaller seg Solidaritetsstiftelsen Tverrfaglig Samhold, ei "Pressgruppe mot fagforbund som svikter enkeltmedlemmer", altså noe ganske parallelt her i Norge…men de har ennå ikke noe nettsted. Tar jeg ikke helt feil kommer den via en av Espen Løkens andre babyer; den nye portalen Norske LabourStart. Den hører vel hjemme på en del lenkelister rundtomkring...
Den neste boka Espen bør skrive er den om fagbevegelsen og biblioteket. I denne Internettboka hans har jeg bare kommet over ordet bibliotek et par steder. Noen nyttige biblioteknettsteder og -tjenester for fagorganiserte - også - er det da ikke helt fritt for…

11.10.02
 
Her var det et forsøk på å legge "Overdue" en flott tegneserie fra bibliotekmiljø. Desverre har jeg litt problemer med å få koden til å funke slik jeg vil. Derfor prøver jeg igjen senere. Gå heller til Overdue selv og se!

 
Hvor mange av bibliotekarene i salen misliker responsen: "åh, da må du lese mye" når du avslører din mørkeste hemmelighet, hva du jobber med? På den annen side, hvor mange av oss leser egentlig ikke veldig mye? Og er ikke de to gruppene rimelig overlappende? Vi får se sannheten i ansiktet, vi misliker å bli avslørt som bokfetisjister! For de av oss som heller ville prostituert oss for bøker enn for mat finnes det nå et perfekt nettsted Bookslut som virkelig er fokusert på lesing av BØKER!

7.10.02
 
Ai, ai... hva har skjedd med Google? Nå ser det ut til at verdens beste søkemaskin har fått en ripe i lakken. I en artikkel i Wired news påstås det at Google nå ikke lenger luker ut reklame og "spam" like godt som før. Har ikke merket noen forskjell selv.

3.10.02
 
Britene har fått en ny organisasjon for bibliotekarer og andre som jobber med informasjon. CILIP Chartered Institute of Library and Information Professionals. Man har altså slått sammen den tradisjonsrike Library Association med Institute of Information Scientists. For norske bibliotekarer kan dette virke en smule fjernt. Vi har ikke jobbet så mye med å markere oss som en informasjonsprofesjon som våre engelske kolleger. Men nettstedet deres har mange interessante småstykker. En av mine favoritter Starship Librarian er absolutt verdt å lese. Tror ikke NBF slår seg sammen med noen informasjonsforening i den nærmeste framtid. I motsetning til NBF har LA også fungert som en fagforening lik Bibliotekarforbundet i tillegg til en faglig interesseorganisasjon som NBF. Jeg er iallefall stolt over tittelen bibliotekar og vil nødig bli kalt informasjonsarbeider når det jeg gjør er så mye, mye videre. En av grunnene til at vi har så vanskelig for å stå for det vi er, er nok at vi er så mye at det er vanskelig å definere. Hver bibliotekar er sitt eget unike kompetanseunivers med spesiell kunnskap og evne til å gjøre jobben.