Blogg og bibliotek

En blogg som også publiseres i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt. Bidragsytere til bloggen er:Anders Ericson, Torunn Helene Fredriksen, Thomas Gramstad og Thomas Brevik

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Listet på Blogshares Listed on BlogShares

18.12.02
 
Etter å ha sett innlegget mitt om bibliotekloven stå på trykk i Bok og Bibliotek og også sett det voldsomme engasjementet som biblioteknorge har generert rundt dette lovforslaget har jeg måttet tenke meg om. Kanskje jeg tar feil, denne loven kan være viktig for å opprettholde bibliotekene i kommunene, men jeg tror ikke den har så mye å si for kvaliteten. Derimot er jeg veldig skuffet over at når det først kommer et bibliotekpolitisk utspill fra kulturdepartementet og kulturministeren, så er det så tafatt og lite framtidsretta. Istedet for en klar mening om hva bibliotek er og hvor man ønsker at biblioteka skal være idag og i framtiden, så har departementet kun sagt: "loven fungerer ikke etter intensjonen, vi tar den vekk..." Samtidig så har jeg problemer med en yrkesgruppe som mener at lovforankring er det eneste som kan redde tjenestene fra å bli rasert. En ting er den økonomiske situasjonen i kommunene, men bibliotek er jo temmelig billige i den store kommunale sammenhengen da!