Blogg og bibliotek

En blogg som også publiseres i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt. Bidragsytere til bloggen er:Anders Ericson, Torunn Helene Fredriksen, Thomas Gramstad og Thomas Brevik

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Listet på Blogshares Listed on BlogShares

31.3.03
 
Hjemmevevd breibånd i Tromsø: Computerworld 31. mars: "De største offentlige virksomhetene i Tromsø har inngått en samarbeidsavtale om bygging av et høykapasitet fibernett. Dette er starten på en utvikling mot en ny norsk telemodel". Bak prosjektet står Høgskolen i Tromsø, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Uninett. Tiltaket "setter det offentlige i stand til å skape en lokal arena for ikke-diskriminerende konkurranse og kreativitet".

 
Jourhavande bibliotekarie er en ny tjeneste på trappene i Sverige. Der borte har den høyere utdanninga kommet langt på området distansutbildning = fjernundervisning. Her vil universitets- og høgskolebiblioteka "försöka överföra campusbibliotekens pedagogiska förhållningssätt i informationssökning till en virtuell miljö. Distansstudenterna ska kunna få stöd i hur man lägger upp en sökstrategi, utför sin sökning i relevanta databaser samt värderar källor snarare än att få konkreta svar på sina faktafrågor". En av de sentrale i dette er Daniel Gunnarsson fra Högskolan i Jönköping, som nylig var i Oslo og orienterte om skolens spenstige digitale satsinger på Nolug/Deichman/JBIs konferanse Digitale spørretjenester.

29.3.03
 
Kommunal Rapport har denne uka fått med seg at Vadsø og Finnmark har fått nytt bibliotek. KR blir LEST av strategiske alliansepartnere for folke- og skolebiblioteka, som rådmenn, ordførere og politikere. Så glem ikke KR når dere har nytt å melde fra biblioteket, ikke bare om nye bygg, men nye tjenester, hyggelige resultater osv osv.

27.3.03
 
Faren er IKKE over! Ryktene om at departementet vil trekke forslaget om revisjon av biblioteklova er grunnløse! I går var kulturministeren på besøk i Tønsberg. Hun besøkte blant annet biblioteket. Ifølge Tønsberg Blad 26. mars sa hun: "Mitt forslag om endringer i bibliotekloven skal ikke ta fra brukerne et godt tilbud. Folk er mobile, det behøver ikke være bibliotek i hver liten kommune".

25.3.03
 
Melbourne-avisa The Age skriver 25. mars at Googles "spørrekasse-tjeneste" Google Answers er blitt mektig populær i næringslivskretser. Her får man svar, rapporter og hele utredninger til priser som liggger evig langt under prisnivået i konsulentbransjen. Prinsippet er at man tilbyr en pris og får arbeid utført i forhold til den. Kritikere, blant annet bibliotekarer, mener kvaliteten er tvilsom, blant annet går frilansforskerne til Google ofte utafor sine kompetanseområder. Og dette er virkelig kjøpers marked. Taperne i dette spillet, i alle fall så langt, må være de som utfører tjenestene. En bibliotekar som tok jobb for dem slutta etter å ha svart på 25 spørsmål og bare tjent 290 dollar (om det er australske eller USA-amerikanske går ikke fram): "Waiting around to try to grab a question that you could answer was taking up much more of my time than answering the questions themselves," says Jessamyn West, a trained librarian".

24.3.03
 
Bibliotek som trekkplaster for de single urbane?! Aftenposten Nett melder i et oppslag 22. mars at "Hovedpostkontoret i hovedstaden er kjøpt opp. Linstow Eiendom A/S vil bygge inntil 200 boliger og åpne for publikumstrekkende kulturaktiviteter i den vernede bygningen fra 1924". Hallen er tenkt som en gedigen foyer, kanskje med restauranter, gallerier og et lite bibliotek". Målgruppene er er "single, par uten barn og helgeforeldre; yngre, urbane mennesker som verdsetter den sentrale beliggenheten og nærheten til byens kulturinstitusjoner, fjorden og øyene".
Så får vi se om dette blir landets første private borettslagsbibliotek (!) eller om bibliotekstrukturen i Oslo, som ifølge ryktene nå er i støpeskjea, vil bli snudd fullstendig på hue... fragmentert heter det vel da. Uansett: Bibliotek nærmer seg et tidligere ukjent kulhetsnivå i Tigerstaden.

 
Sømløst Romerike? Fylkesbiblioteksjefen i Akershus, Torbjørn Navelsaker, sier i et intervju med Romerikes Blad 22. mars at et «sømløst» bibliotek på Romerike nå kan bli en realitet. "En arbeidsgruppe bestående av kultursjefene og biblioteksjefene i Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker, Nes og Gjerdrum er i full gang med å utrede saken. Fylkesbiblioteket i Akershus, ved fylkesbiblioteksjef Torbjørn Navelsaker, er saksbehandler. ... Vi beveger oss i den sømløse retningen, med et felles lånekort som gjør at du kan låne og levere hvor du vil. Noen bibliotek fungerer slik allerede, men det er ikke satt i system. Vi så i en Skedsmo-undersøkelse at 27 prosent av utlånet fra bibliotekene der går til folk i andre kommuner, opplyser Navelsaker. ... Man tenker seg også felles innkjøp av bøker til innvandrere. Disse bøkene kan flyte i systemet dit etterspørselen er ... Fylkesbiblioteket på Kjeller disponerer sjåfør og bil, så flyten i systemet kan vi sørge for. Vi kan også organisere datastrukturen, sier Navelsaker". - Her kan vi altså få landets første flytende bokstamme... rett foran nesa på Biblioteket Østfold, i så fall, som først hadde ideen.... eller har Østfold noe på lur?

21.3.03
 
I Tromsø er bibliotek i skuddet denne uka. Avisa Tromsø melder både om suksess for bibliotekarutdanninga og bevegelse i folkebiblioteksaka. Når det gjelder den sistnevnte handler det på lederplass 20. mars i første omgang "bare" om omdøpinga av det nye rådhus-, kino- og bibliotekkvartalet. Mer konkret framgang er å spore på universitetet ifølge et oppslag 19. mars. Ifølge en undersøkelse av studiekvaliteten ved landets universitet utført av Norsk Gallup i samarbeid med NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) "...er det særlig bibliotekkunnskap, medisinstudiet og psykologi som kommer godt ut. De tre humanistiske fagene bibliotekskunnskap og engelsk og kunsthistorie som var med i fjor, kommer alle svært godt når det gjelder faglig kvalitet blant alle fagene som har vært vurdert i årene undersøkelsen har pågått. Her kommer engelsk på 8. plass, kunsthistorie på 9. og bibliotekskunnskap på 24. plass av totalt 292 fag".

20.3.03
 
Engelske folkebibliotek har hatt et oppsving de siste åra, i form av bl.a. ambisiøse statlige prosjekt og styringsdokumenter overfor kommunene av en kaliber som ville vært utenkelige i Dagens Norge. Men nå slår det sprekker. I ei oppsiktsvekkende sterk pressemelding 19. mars går CILIP, den noe utvida etterkommeren etter bibliotekforeninga for et par år tilbake, kraftig ut mot kulturdepartementets manglende satsing på folkebibliotek. Blant annet er den storslåtte satsinga på People's Network i fare. Via dette statlige tiltaket har praktisk talt alle britiske folkebibliotek fått PC-er og gratis nettforbindelse. 4000 såkalte IKT-sentra er oppretta ved biblioteka. De siste er ennå ikke på lufta. Men Blair trenger vel bibliotekpengene for å forsvare"our way of life"...

19.3.03
 
NRK er på frierferd til biblioteka, jf innlegg på biblioteknorge 17.3.03. Det er imot ganske mange odds at vi fortsatt har en seriøs nasjonal kringkaster som aktivt hevder seg i informasjonsflommen og deler ut script for "informasjonsbokser" til f.eks. bibliotekhjemmesider. Metoden er ikke ny, vi ser mange eksempler på at f.eks. nyhetstjenester konkurrerer om å være eneste nyhetskilde på populære nettsteder, f.eks. har Dagbladet blitt det på Telenors portal. Alle biblioteknettsteder skal sjølsagt gi tilgang til NRKs sider, og særlig uavhengige litteraturressurser som dette, som det ellers ikke er for mange av på den norske delen av Veven. Men jeg er i tvil om eksterne "leverandører", uansett hvor seriøse de måtte være, bør få så stor plass som på dette eksempelet i Skedsmo. For det første tar det stor plass, noe som kan gå ut over det mangfoldet som skal være folkebibliotekets kjennemerke. Slipper vi inn NRK kan flere hevde at de også har rett til plass. For det andre kan det bli en sovepute for bibliotekarer. Det er ofte fristende å gripe til enkle løsninger, men noen ganger kan det bli for enkelt. Et eksempel: www.norge.no er god å ha, men den har begrensninger, den rommer f.eks. bare rein myndighetsinformasjon og -tjenester. Da jeg for et drøyt år sia tok en relativt solid runde på norske biblioteknettsteder så jeg hvor slappe en del (langtfra alle) er blitt når det gjelder å formidle offentlig informasjon. Noen bare lenker til norge.no og ferdig med det.

 
Fagan Finder er ikke en tjeneste for trønderske eller nordnorske skoleunger på jakt etter spennende valgfag. Det er heller ikke en ny søkemotor, men et "skall" eller grensesnitt til eksisterende motorer. For eksempel Goggle Ultimate Interface, der alle avansertsøkalternativa fins, men i tillegg søk avgrensa til tidsrom eller en spesifikk dato. Trefflista viser her sider som sist blei oppdatert i det aktuelle tidsrommet. Her er for eksempel et søk på "Bondevik" begrensa til de første to dagene av hans første regjering. Det vi ser her er fortsatt tilgjengelige sider som har vært uendra siden oktober 1997. Verken Google eller Gates står bak dette, men en fantasifull high school student fra Canada, Michael Fagan. Han har også en interessant weblogg om nettsøking.

13.3.03
 
Å følge med på biblioteknorge-e-postlisten er alltid interessant. Det ser ut til at den siste ukes diskusjon om profesjonell etikk og inkludering/eskludering av meninger har satt en del sinn i kok. Veldig bra, derimot blir jeg litt rødere i toppen over den nedslåtte "nå går alt så mye verre" holdningen som jeg ser i forbindelse med forslaget til ny biblioteklov etc. Er det en holdning som garantert gjør at det blir verre så er det pessimisme. Jeg vil anbefale alle bibliotekarer til å ta en titt på boken "Ona fyr" som handler om store ideer og gode historier. Er det noe vi i bibliotekene har så er det gode historier, men vi må lære å fortelle disse historiene... Der har vi en stor oppgave.