Blogg og bibliotek

En blogg som også publiseres i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt. Bidragsytere til bloggen er:Anders Ericson, Torunn Helene Fredriksen, Thomas Gramstad og Thomas Brevik

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Listet på Blogshares Listed on BlogShares

31.5.03
 
Halden står nå foran et av de større slaga siden knertinga av Karl den tolvte: Halden arbeiderblad kan fortelle at «Levende kultur», kulturlivets interessegruppe i byen, tar det som en selvfølge at alle de politiske partiene i Halden deltar under mønstringen «Levende kultur — Åpent bibliotek» den 14. juni. Folkebiblioteket i byen er trua med nedskjæringer som vil bety bare 16 timers åpningstid!

30.5.03
 
Astrid Hagen, maaangeårig musikkbibliotekar på Hamar, er blant de nominerte til "mesterborger av Hammer by"! Det er Hamar arbeiderblad som melder dette i dag, og de skriver at "det er HA-lesernes stemmer som avgjør..". Jeg har leita etter avstemmingsknapper rundt på sidene deres (for nå har jeg jo vært HA-leser noen minutter), men uten hell. Hvis noen andre finner dem, kan de jo melde fra på biblioteknorge-lista. For øvrig er bibliotekarene populære på Hamar; Lilia Birkeland på Vang filial er den ene av de to tidligere vinnerne.

29.5.03
 
Introduktion till informationsvetenskapen heter ei fersk finsk - svenskspråklig! - artikkelsamling og lærebok fra Tampere University Press. Rettere sagt, det er en artikkel på norsk og en på dansk her også, av henholdsvis Ragnar Audunson og Niels Ole Pors og Camilla Moring. For å ta Audunson først: La dere ikke skremme av at det knirker litt av tittelen: "Bibliotekene - en institusjonstype i spenningsfeltet mellom ulike sosiale diskurser". Dette er en nyttig historisk gjennomgang og analyse av 5 ulike retninger "som det moderne bibliotekvesenet med dets ulike roller er sprunget ut av". Bibliotekarer som leser dette vil lære mer om seg sjøl. Så diskuterer han framtida og konkluderer: "Om de tradisjonelle folke- og universitetsbibliotekenes samfunnsmessige begrunnelse i en fornyet form eller informasjonsforvalternes markedsorienterte begrunnelse får hegemoniet over bibliotekarprofesjonen og bibliotekene, er det mest avgjørende spørsmålet bibliotekene står overfor." Ellers handler det mye om fenomenet informasjonsvitenskap (som bl.a. Michael Gorman mener det er feil av bibliotekarer å bruke krefter på, men det er da ikke så ille?). Illka Mäkinen skriver alltid lesbart. Denne gangen handler det om informasjonshistorie, under tittelen "Det gick att leva förr också" (fra Kivis "Sju bröder", ja!). Reijo Savolainen skriver om infosøking og infobehov. Artikkelen er en grei anledning til å få med seg grunnbegrep på området. Alt i alt: De som har studert de siste åra har nok lest mye av dette før, men statistisk sett har vi jo ikke det… studert de siste åra, altså.

 
Morten A. Strøksnes skriver i Morgenbladet 30. mai om kutlurdepartementet... og om ulkturmeldinga som nok en gang er utsatt - nå til august!. (Den første utsettelsen jeg hørte om var til våren 2002...) Men da må det vel bli bra!? Jeg klipper: "Ifølge kilder i departementet har kulturministeren ikke lagt sterke føringer, eller engasjert seg mye i arbeidet med den nye kulturmeldingen. Hvem er det så som har fått jobben med å formulere landets kommende kulturpolitikk på vegne av ministeren?"...jeg trur jeg gir meg der...

25.5.03
 
Kåre Valebrokk er på farta i Aftenposten 25. mai med (enda en) kommentar mot skjerpinga av røykelova. Med utgangspunkt i nylig avdøde Mentz Schuleruds "Blader av tobakkens historie" (OBS, ikke kasser den, den blir sikkert ny-aktuell nå) drodler han om røykere og ikke-røykere i bl.a. litteraturens og kunstens verden. Røyking på biblioteket blir også et tema her: Valebrokk skriver at "Schulerud selv var bare motstander av sigaretter, mens han dypt beklaget at det ikke er lov å røke pipe eller sigar på Arentz Tobacco Collection i New York Public Library" (feilstava riktignok, det er s og ikke z). Det kunne vært moro å ha visst hvor lenge det eventuelt var lov å røyke på norske bibliotek? Men konsekvensene kan man jo tenke seg, ut over all jobben med å vaske bøkene: Det ville jo kunne føre til et allment krav om å få stjele og drepe i Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna. (Veldig bra, en fjern slektning av meg flytta til Eskilstuna fra Sthlm for å være nær dette biblioteket).

23.5.03
 
Deichmanske bibliotek kutter ut Microsoft Office! IT-avisen gjør 23. mai et (godt) poeng av at hovedstadens - og Norges største - folkebibliotek går over til OpenOffice for kontorstøtte; det vil si tekstbehandling, presentasjoner, regneark osv. Jeg klipper: "Med denne politikken sparer Deichman penger på et ellers magert budsjett. - Biblioteket kan kjøpe inn flere bøker som kommer brukerne til gode, sier (it-rådgiver Roger) Evans som forteller at biblioteket kun har 13 Microsoft Office-lisenser i sin park på et par hundre kontorstøttemaskiner"... "Nylig kjøpte Deichman 20 brukte, tre til fire år gamle maskiner. De er alle installert med Linux operativsystem. Maskinene, som er fullgode, kostet 3 000 kroner. Deichhman sparte dermed store penger".

 
I første halvdel av 1800-tallet tok mange norske bygder seg råd til å opprette kommunale bibliotek. Troms Folkeblad intervjuer 22. mai biblioteksjef Steinar Laksaa ved Torsken bibliotek som fyller 165 år i år (biblioteket). Ifølge Laksaa ble det ved åpninga i 1838 "beslutta at hver jordmann skulle måtte betale 12 skilling årlig til boksamlinga". Men hvor mye var nå egentlig det? Kunne ikke f.eks. et av våre (mange) fagforbund finne ut litt om lønnsnivå og bibliotekbudsjett på den tida - i forhold til andre kjente størrelser? Og sammenlikne med i dag. Jeg vil gjette på at bibliotekarer i dag tjener mindre enn i 1838, sammenlikna med andre lønnsmottakere. Jordmenn var tydeligvis de mest skattebetalingsdyktige i 1838. Var bibliotekaren sjøl det? Ville den nåværende biblioteksjefen vært det, med sin lønn omregna til daler og skilling i 1838?
PS: Avisas fotografi av den nåværende biblioteksjefen kan tyde på at han i alle fall har hatt råd til nye solbriller. Siden han så utstudert viser dem fram. Nesten noe behnsk over denne kollegaen i havgapet. Det synes noe mer uklart om han er en jordmann...

21.5.03
 
Som om ikke Internett var støyende nok fra før, så kan vi lese i Wired News 17. mai at framtidas avis vil være skrevet av Mannen i Gata! Det gjelder den sørkoreanske nettavisa Ohmy som daglig skrives av 26 tusen "journalister"! Det sies at alt stoffet er innom redaksjonen for godkjenning, men samtidig står den enkelte skribenten juridisk ansvarlig. Det innrømmes at "the quality of the online media is a huge problem, " men det gjelder jo i tradisjonelle medier også. Ohmy, som er avleda av uttrykket "Oh my God!", leses av 2 millioner mennesker hver dag og dekker et sterkt behov for alternativ, radikal informasjon i et konservativt dominert samfunn.

13.5.03
 
Var på Hordaland fylkesbiblioteks konferanse Folkebiblioteka i nettverkssamfunnet i går. Svært vellykka konferanse. Avdelingsdirektør Leikny Haga Indergaard snakket om ABMs oppgaver og muligheter, Helge Salvesen som ledet utredningen Norges Digitale Bibliotek (ja det har blitt en liten endring, til det bedre, i tittelen) ga en svært engasjerende og motiverende orientering om hva NDB kan bli om man får alle de midlene man ønsker! Selv uten store statlige overføringer har utvalget gjort en strålende jobb når det gjelder å se på norsk bibliotekvesen som en helhet og virkelig jobbet med å skape fellestjenester og se behovene under ett. KULDA er et pennende eksempel på hva Svenskene kan få til. Bengt Källgren startet friskt ut med en del grunnleggende teser om hvilke utfordringer bibliotekene står overfor i nettverkssamfunnet. Det mest spennende var hans tanker om ny spesialisering. Han sa mye om utdanningsbibliotekaren, som jobber mot voksne som holder på med videre- og etterutdanning. Dette er jo allerede noe vi jobber med her i Norge med som for eksempel prosjektetne: Pedagogikk i Verksteder for Selvstudium (PIVS) og Kunnskapsnettverk i Indre Hardanger. Uansett skisserte han en framtid der bibliotekarenes mediekompetanse må utvikles og utvides.

Etter lunsj fikk Lena Jensen fra fylkesbiblioteket orientere om breibåndsprosjektet og hva det kan bety for små og mellomstore bibliotek. Spesielt gøy var det å høre om videokonferansen mellom skolebarn og forfatteren Rune Belsvik. Dustefjerten goes Hollywood er et av de mest kreative prosjektene innen bredbåndsanvendelse i folkebibliotek som jeg vet om! Til slutt fikk Igal Voronel vise fine bilder fra Nye Deichman og fortelle om planene for det nye biblioteket og de endringene i bibliotekhverdagen som de ansatte på Deichman må se for seg i framtiden. Jeg var spesielt imponert over satsingen de har på skoleelever og studenter. At man vil gi internettbaserte verktøy og muligheter til de som bruker biblioteket mest vitner om en klar forståelse av hvem som bruker biblioteket og hva man mener de trenger. Det gjenstår selvfølgelig å se om de har rett, men uansett fikk vi presentert originale tanker som det var både underholdende og inspirerende å være del i.


7.5.03
 
En av norges tøffeste bibliotekarer har gjort det igjen! Ragnhild Kraugerud, biblioteksjef for Notodden bibliotek og Europas Blues Bibliotek (EBB), har klart å koble det største Notodden er kjent for, blues-festivalen, med biblioteket, og vi aner nå konturene av et bok- og blueshus. Dette kommer til å bli et av de mest spesielle bibliotekene i Norge, for ikke å si Europa. Ragnhild skal ha mye av æren for at dette har blitt virkelighet med sitt utrettelige arbeid for bluesfestivalen og en aldri sviktende entusiasme for biblioteket og hva biblioteket kan tilby av tjenester og tilbud til både bluesentusiaster og den vanlige bibliotekbruker. Nå foreligger snart en singel med Lars Saabye Christensen og Kåre Virud som heter ”Blues uten grenser”, der de ønsker å støtte bok- og blueshuset.

4.5.03
 
Apropos innlegget om Norsk digitalt bibliotek tidligere i dag: Flere har pekt på at bibliotek.no ifølge NDB-skissa vil bli noe mye mer enn det både bibliotek.dk og bibliotek.se representerer i dag. Men samtidig har man understreka at noe i retning av Islands lykkelige situasjon må vi ikke finne på å drømme om! Det oversiktlige og begrensa (når det gjelder innbyggertall) Island har klart å forhandle seg til enestående avtaler med sentrale internasjonale databaseleverandører og kan nå stille enorme mengder passordbeskytta materiale gratis til rådighet for alle innbyggerne via biblioteka. Se her på portalen Hvar?is og lista i høyre spalte med alle basene; Web of Science, ProQuest, Literature Online osv osv!! Men i rike Norge må vi sjølsagt betale full pris, og det ville bli så dyrt at .. ja, det kan vi bare glemme! MEN SÅ leser vi i siste (historias siste!) nummer av Synopsis om "Gratis Internett-tilgang for undervisningsinstitusjoner i Frankrike. Fra februar i år fikk franske studenter og skoleelever som del i et forsøksprosjekt gratis tilgang til et uttall informasjonssteder over Internett: AFP, dagspressen, ordbøker, encyklopedier, audiovisuelle arkiver, statistiske baser fra statistisk sentralbyrå (INSEE) og satelittfoto. 1 500 undervisningsinstitusjoner deltar i dette prosjektet. Prisen er vurdert til 1,7 millioner Euro over tre år". (Prosjektet heter l'expérimentation ENS. Lite å finne på engelsk ennå).
Folkens: Det MÅ være verdt et forsøk å konfrontere Clemet og Svarstad Haugland med Kunnskapsbasen igjen! Og kanskje også snakke med noen regjeringssugne på venstresida? Nå blei det barnehageforlik (?), men neste gang kanskje et kunnskapsbaseforlik?

3.5.03
 
ABM-utvikling utlyser prosjektleder for Norsk digitalt bibliotek (NDB). Søknadsfristen er mandag 5. mai, så det er kanskje i seineste laget å kommentere dette… Men: Dette blir viktig, ikke bare for biblioteka, det bør bli viktig for alle kunnskapshungrige i Norge i mange tiår framover. For målet for NDB må være å bli det opplagte førstevalget! Dit du går først når er ute etter noe mer enn dagens avis, kinoprogrammet eller pizzabakern. Et sted der du både kan få kvalitetsinformasjon, kvalitetslenker og kontakt med biblioteksamlingene. Med NDB skal vi ikke bare ta igjen bibliotek.dk og bibliotek.se, men passere dem grundig med et slikt bibliotek.no som vi mer enn aner bak Salvesenutvalgets gode, men ikke tilstrekkelig brukerorienterte rapport (jf Thomas B her på bloggen 28.4.). Den litt tørre, akademiske rapporten og utlysninga inviterer dessverre ikke til den entusiastiske nasjonale kampanjen dette bør bli. Men det kan ABM-utvikling og prosjektlederen fortsatt gjøre noe med. Derfor kunne jeg ønske meg en kampanjeleder med omtrent samme ubyråkratiske innstilling som den Aslak Sira Myhre har som leder av Foreningen !Les. Noe av det første han gjør er å gå ut med klare signaler i massemediene og å skrive aggressivt og flott om folkeopplysning og bibliotek i Vinduet. Også her burde AMB-utvikling krype til mediakorset og vedgå at de i denne jobben egentlig trenger en kulturpersonlighet og "kjendis" med brei og god innflytelse. En som kan trykke på de rette knappene og skape entusiasme i omlandet. Kanskje et presse- eller forlagsmenneske? Det er nok av fagfolk, akademikere og byråkrater som kan holde henne eller ham på matta. Hvis det blir nødvendig.